Tìm kiếm

(+84)22406474 - (+84) 909 759 479
Hiển thị:
  • Visa Trung Quốc
    • 09:15:17 - 07/07/2014
    • 40027

    Visa Trung Quốc

    <p> Hiện tại việc giao thương giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc đã được bình thường hóa, mặc dù có xảy ra một số mâu thuẫn, tuy nhiên việc người Việt Nam xin Visa đi Trung Quốc vẫn rất dễ dàng. Tùy thuộc vào mục đích xin visa Trung Quốc mà người xin visa Trung Quốc cần cung cấp những hồ sơ khác nhau, dưới đây là một số giấy tờ cơ bản để xin visa Trung Quốc</p>

Visadatviet chuyen làm the visa, tam tru
5 (95%) 85 votes