Thẻ Tạm Trú

Mẫu NA6 Tờ Khai Đề Nghị Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Mẫu NA6 là yêu cầu bắt buộc và áp dụng đối với các trường hợp người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú theo diện thương mại. Điền mẫu NA6

Xem chi tiết

Thủ Tục Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài muốn tiếp tục lưu trú tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì mới

Xem chi tiết

Thu Hồi Thẻ Tạm Trú Của Lao Động Nước Ngoài

Từ khi gia nhập WTO, cánh cửa của nền kinh tế Việt Nam luôn rộng mở để chào đón những làn sóng đầu tư cũng như lao động nước ngoài

Xem chi tiết

Dịch Vụ Thẻ Tạm Trú Cho Chủ Đầu Tư, Thân Nhân Và Chuyên Gia Người Nước Ngoài

Chủ đầu tư, thân nhân và chuyên gia người nước ngoài là những đối tượng thường xuyên nhập cảnh và lưu trú lâu dài tại Việt Nam. Dịch vụ thẻ

Xem chi tiết

Công Văn Bảo Lãnh Cho Người Nước Ngoài Tạm Trú

Đối với trường hợp người nước ngoài muốn tạm trú tại Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc là phải có công văn bảo lãnh tạm trú tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Nên Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Trước Bao Lâu

Thẻ tạm trú là giấy tờ chứng thực do Cơ quan có thẩm quyền cấp cho phép người nước ngoài được lưu trú dài hạn tại Việt Nam. Khi thời

Xem chi tiết

Hồ Sơ Làm Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ không thể thiếu đối với bất cứ người nước ngoài nào muốn được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ làm

Xem chi tiết

Visadatviet chuyen làm the visa, tam tru
5 (95%) 85 votes