Thẻ Tạm Trú

Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài ở lại Việt Nam trong khoảng thời gian dài thì visa của họ phải còn hạn và dài hạn. Điều này được hiểu nôm na là họ

Xem chi tiết

Visadatviet chuyen làm the visa, tam tru
5 (95%) 85 votes