array(5) { [157]=> array(17) { ["news_id"]=> string(3) "157" ["name"]=> string(11) "Visa Monaco" ["short_description"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["meta_keyword"]=> string(0) "" ["image"]=> string(72) "data/visa-quoc-te/quoc-ky-cac-nuoc/chau-au/visa-monaco-visa-dat-viet.jpg" ["date_available"]=> string(10) "2019-01-03" ["sort_order"]=> string(2) "32" ["comment"]=> string(1) "1" ["approved"]=> string(1) "1" ["hot"]=> string(1) "0" ["total_comments"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2019-01-03 22:59:45" ["date_modified"]=> string(19) "2019-01-24 03:18:44" ["viewed"]=> string(3) "467" } [65]=> array(17) { ["news_id"]=> string(2) "65" ["name"]=> string(12) "Visa Romania" ["short_description"]=> string(49) "<p> HỒ SƠ XIN VISA ROMANIA</p> " ["description"]=> string(7051) "<p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> Để&nbsp;<a href="http://24hvisa.com/vi/c/visa-di-cac-nuoc-khac/chau-au/visa-di-romania/" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 24, 255); text-decoration: none;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">xin visa Romania</strong></a>&nbsp;cần những giấy tờ thủ tục sau:</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 1. Đơn xin cấp visa, điền đầy đủ thông tin vào các mục;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 2. 02 ảnh 3×4;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 3. Chứng nhận Bảo hiểm du lịch quốc tế (mua của Bảo Việt, cho thời gian lưu trú tại&nbsp;<span class="qrz6sp11dp" id="qrz6sp11dp_2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: none; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Romania</span>);<br /> 4. Công văn của Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania gửi ĐSQ, thông báo về mục đích chuyến thăm, thời gian, thành phần đoàn (Danh sách tên đầy đủ, số hộ chiếu), Chủ tịch Hội ký và đóng dấu;<br /> 5. Phiếu đặt vé máy&nbsp;<span class="qrz6sp11dp" id="qrz6sp11dp_6" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-top-color: transparent; border-right-color: transparent; border-left-color: transparent; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; float: none; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">bay</span>;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 6. Phiếu đặt phòng khách sạn;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 7. Hộ chiếu gốc;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 8. Bản kê tài khoản ngân hàng chứng minh có tối đa 1.000USD trong tài khoản, hoặc bản photo sổ tiết kiệm;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> 9. Thư mời của phía Romania (để đảm bảo chắc chắn, nếu đoàn đi dự kỷ niệm ngày thành lập trường thì cần có giấy mời của trường, nếu đoàn đi làm việc với Hội phía Romania thì có giấy mời của Hội, … ).</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> &nbsp;</p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> <a href="http://24hvisa.com/vi/visa-di-cac-nuoc-khac/1271/visa-romania/attachment/visa-di-romania/" rel="attachment wp-att-1274" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 24, 255); text-decoration: none;"><img alt="" class="alignnone wp-image-1274" height="301" src="http://24hvisa.com/vi/wp-content/uploads/2012/09/visa-di-romania.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px;" title="visa di romania" width="501" /></a></p> <p style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> &nbsp;</p> <div style="border: 0px; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 18.200000762939453px;"> <p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hồ sơ chuẩn xác nhất, khả năng đạt&nbsp;<a href="http://visadatviet.com" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 24, 255); text-decoration: none;">visa romania</a>&nbsp;cao nhất.&nbsp;</strong></p> </div> <p> &nbsp;</p> " ["meta_description"]=> string(105) "Visa Romania - Đến với Visa Đất Việt là đến với dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu" ["meta_keyword"]=> string(86) "công tác Romania,visa định cư,Visa Romania, Visa Dong Nai, Visa gia re, Visa 24h" ["image"]=> string(73) "data/visa-quoc-te/quoc-ky-cac-nuoc/chau-au/visa-romania-visa-dat-viet.jpg" ["date_available"]=> string(10) "2014-07-06" ["sort_order"]=> string(2) "31" ["comment"]=> string(1) "1" ["approved"]=> string(1) "1" ["hot"]=> string(1) "0" ["total_comments"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2014-07-07 13:20:22" ["date_modified"]=> string(19) "2019-01-24 03:45:44" ["viewed"]=> string(5) "24460" } [156]=> array(17) { ["news_id"]=> string(3) "156" ["name"]=> string(11) "Visa Serbia" ["short_description"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["meta_keyword"]=> string(0) "" ["image"]=> string(72) "data/visa-quoc-te/quoc-ky-cac-nuoc/chau-au/visa-serbia-visa-dat-viet.jpg" ["date_available"]=> string(10) "2019-01-03" ["sort_order"]=> string(2) "30" ["comment"]=> string(1) "1" ["approved"]=> string(1) "1" ["hot"]=> string(1) "0" ["total_comments"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2019-01-03 22:55:56" ["date_modified"]=> string(19) "2019-01-24 03:19:27" ["viewed"]=> string(3) "455" } [155]=> array(17) { ["news_id"]=> string(3) "155" ["name"]=> string(12) "Visa Croatia" ["short_description"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["meta_keyword"]=> string(0) "" ["image"]=> string(73) "data/visa-quoc-te/quoc-ky-cac-nuoc/chau-au/visa-croatia-visa-dat-viet.jpg" ["date_available"]=> string(10) "2019-01-03" ["sort_order"]=> string(2) "29" ["comment"]=> string(1) "1" ["approved"]=> string(1) "1" ["hot"]=> string(1) "0" ["total_comments"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2019-01-03 22:51:23" ["date_modified"]=> string(19) "2019-01-24 03:20:02" ["viewed"]=> string(3) "409" } [42]=> array(17) { ["news_id"]=> string(2) "42" ["name"]=> string(13) "Visa Pakistan" ["short_description"]=> string(37) "<p> Visa Pakistan</p> " ["description"]=> string(8838) "<h2> Hồ sơ <em>visa Pakistan</em> công tác</h2> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Sau đây là một số yêu cầu cơ bản của hồ sơ <em>visa Pakistan</em> cho mục đích công tác.</span></p> <ul> <li> <span style="color: #000000;">Hộ chiếu ( bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng)</span></li> <li> <span style="color: #000000;">02 hình 3×4 (nền trắng)</span></li> <li> <span style="color: #000000;">Chứng minh công việc: người xin visa cần cung cấp Hợp đồng lao động (bản sao), Giấy xác nhận việc làm (có đóng dấu của công ty) hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là chủ doanh nghiệp)</span></li> <li> <span style="color: #000000;">Quyết định cử đi công tác của công ty tại Việt Nam</span></li> <li> <span style="color: #000000;">Thư mời công tác của đối tác tại Pakistan</span></li> <li> <span style="color: #000000;">Bảo hiểm du lịch.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <strong><span style="color: #000000;">Thời gian làm việc đối với <em>visa Pakistan</em> thường là 12 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) – Dịch vụ visa của công ty&nbsp;<a href="http://visadatviet.com"><span style="color: #000000;"> VisaDatViet.</span></a></span></strong></p> <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_6354" style="width: 610px"> &nbsp; <p class="wp-caption-text"> <img alt="Visa Parkistan" src="http://visadatviet.com/image/data/Visa Parkistan.jpg" style="width: 606px; height: 341px;" /></p> </div> <h2> Thông tin về nước Pakistan</h2> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Từ những thành phố cổ đến quan cảnh núi non ngoạn mục, thung lũng màu mỡ đến các khu chợ nhộn nhịp, Pakistan hứa hẹn những bất ngờ thú vị cho những ai yêu thích du lịch. Có rất nhiều cách để hình dung về đất nước Pakistan, đó là con người thân thiện, cởi mở, ẩm thực và âm nhạc phong phú, vô số các kỳ quan kiến trúc bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ, động thực vật đa dạng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Pakistan đã từng là nhà của một số những nền văn minh cổ đại, trải qua nhiều biến động trong lịch sử đã tạo nên một nền văn hóa Pakistan pha trộn nhiều màu sắc như ngày nay. Mỗi thành phố ở Pakistan mang một bản sắc và lịch sử khác nhau. Thủ đô Islamabad với các trường đại học hàng đầu, những con đường đi bộ dài bất ngờ của Vườn quốc gia Marhalla Hills nối liền thành phố lân cận Rawalpindi. Pakistan nổi bật với các công trình đền thờ Hồi giáo tinh tế mà phần lớn nằm ở Lahore, nơi được gọi là thủ đô văn hóa Pakistan. Thành phố cổ là một mê cung những khu chợ mà không ai nhớ được hình thành từ lúc nào, nơi đây còn có nhà thờ Hồi giáo được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa, Bảo tàng Trung Ương là một trong những bảo tàng quan trọng nhất khu vực Nam Á cùng nhiều công trình tôn giáo quan trọng khác. Đến cố đô Karachi bạn sẽ đến với trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước và là một thành phố lớn theo mọi ý nghĩ của từ, thành phố với dân số lên đến hơn 15 triệu người. Trong khi đó, Pedhawar ở vùng biên giới Tây Bắc vẫn là một thị trấn nhỏ hấp dẫn bởi sự nguyên sơ.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Có một vài lời khuyên cho bạn khi du lịch Pakistan</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><strong>1. Trang phục:</strong> Quần áo nhẹ bằng len hoặc các chất liệu có thể giữ ấm là không thể thiếu khi đến Pakistan, đặc biệt khi điểm đến của bạn là những vùng cao. Đừng quên chuẩn bị giầy leo núi, tốt nhất là những đôi ủng chuyên dụng, cho hành trình khám phá thiên nhiên của bạn. Du khách có thể mua được những chiếc tất và quần áo len ở các khu chợ của Pakistan với giá rất phải chăng nhưng không thể so với tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và có thể tương đối nặng đối với bạn. Khi đến Pakistan vào mùa nắng thì cái nắng gay gắt chưa phải là tất cả những điều ban nên quan tâm, chuẩn bị quần áo nhẹ mát như cotton cho những ngày nắng và quần áo đi mưa luôn phải sẵn sàng vì những cơn mưa ở đây thường không báo trước, không nên mang theo những đôi ủng đi mưa vì những cơn mưa ở đây thường đi cùng bùn đất sẽ làm hỏng đôi ủng của bạn, có lẽ là nên hỏi người dân địa phương để mua quần áo và giày đi mưa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><strong>2. Điện</strong>: 220V AC, 50Hz, ổ cắm điện 2 và 3 lỗ đều được sử dụng phổ biến.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><strong>3. Đời sống xã hội:</strong> Người Pakistan thường dung tay phải để bắt tay, đưa hoặc nhận vật gì đó từ người khác. Tôn trọng tín ngưỡng và thói quen địa phương là nguyên tắc quan trọng nhất khi bạn giao tiếp với người Pakistan. Hút thuốc bị cấm ở một số nơi, bạn nên lịch sự hỏi xin phép trước khi hút thuốc ở bất cứ đâu. Mời dùng bữa thân mật là phép giao tiếp bình thường trong kinh doanh, mời đến thăm gia đình tại nhà riêng hay tặng một món quà lưu niệm luôn được hoan nghênh. Trang phục trong giao tiếp kinh doanh khá thoải mái, nhưng bạn nên lưu ý mặc trang phục phủ tay và chân, phụ nữ thì không nên mặc trang phục bó sát.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><strong>4. Ngôn ngữ:</strong> Urdu là ngôn ngữ chính thức mặc dù chỉ được sử dụng bởi 8% dân số Pakistan, tiếng Anh được sử dụng phổ biến hơn, có rất nhiều những thứ tiếng khác được sử dụng ở Pakistan theo từng vùng.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <strong><span style="color: #000000;">5. Mua sắm:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">&nbsp;- Giờ mở cửa: Thứ Bảy – Thứ Năm, 09:30 – 13:00, 15:00 – 18:30. Những khu chợ có thể mở cửa trễ hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">&nbsp;- Thanh toán: American Express được sử dụng nhiều nhất bên cạnh MasterCard và Visa, tuy nhiên Diners Club và những loại thẻ thanh toán khác có rất ít nơi chấp nhận. Luôn chắc chắn rằng bạn có tiền mặt bên mình khi đi du lịch Pakistan để không rơi vào tình huống khó khăn khi thẻ không được chấp nhận.</span></p> <p style="text-align: right;"> <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://visadatviet.com"><span style="color: #0000ff;">VisaDatViet</span></a></strong></span><br /> <strong>Chất lượng hàng đầu</strong></p> " ["meta_description"]=> string(103) "Visa Parkistan -Đến với Visadatviet là đến với dịch vụ Visa chất lượng hàng đầu" ["meta_keyword"]=> string(56) "Visa Parkistan, visa, Bien Hoa, visa gia re, visa nhanh " ["image"]=> string(73) "data/visa-quoc-te/quoc-ky-cac-nuoc/chau-a/visa-pakistan-visa-dat-viet.jpg" ["date_available"]=> string(10) "2014-06-25" ["sort_order"]=> string(2) "29" ["comment"]=> string(1) "1" ["approved"]=> string(1) "1" ["hot"]=> string(1) "0" ["total_comments"]=> NULL ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2014-06-26 08:44:43" ["date_modified"]=> string(19) "2019-01-24 04:11:45" ["viewed"]=> string(5) "24271" } } Tin tức
News Latest
Visa Romania
HỒ SƠ XIN VISA ROMANIA
Visa Pakistan
Visa Pakistan

Tin tức

 • Đổi bằng lái xe quốc tế mất bao lâu kinh nghiệm có bằng nhanh nhất
  • 04:01:46 - 18/11/2019
  • 0

  Đổi bằng lái xe quốc tế mất bao lâu kinh nghiệm có bằng nhanh nhất

  <p style="text-align: justify;"> Bằng lái xe quốc tế là giải pháp thông minh đối với những đối tượng có nhu cầu điều khiển giao thông tại nước ngoài. Vậy đổi bằng lái xe quốc tế mất bao lâu? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong nội dung bên dưới nhé.</p>

 • Hướng dẫn thủ tục gia hạn Thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài mới nhất
  • 02:37:12 - 18/11/2019
  • 1

  Hướng dẫn thủ tục gia hạn Thẻ Tạm Trú cho người nước ngoài mới nhất

  <div style="text-align: justify;"> Người nước ngoài muốn tiếp tục lưu trú tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì mới có thể được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và gia hạn thẻ tạm trú. Theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ các thông tin quan trọng về điều kiện và thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài.</div> <div> &nbsp;</div>

 • Hướng dẫn cách điền mẫu NA5 trong hồ sơ xin cấp thị thực cho người nước ngoài
  • 02:00:50 - 18/11/2019
  • 1

  Hướng dẫn cách điền mẫu NA5 trong hồ sơ xin cấp thị thực cho người nước ngoài

  <div style="text-align: justify;"> Để làm thủ tục xin cấp thị thực hoặc gia hạn thị thực Việt Nam thì đương đơn nhất định phải điền mẫu NA5 trong hồ sơ xin cấp thị thực cho người nước ngoài. Để điền mẫu NA5 chính xác, bạn nên tìm hiểu cách điền tờ khai này nhằm tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.</div>

 • Thủ tục thu hồi Thẻ Tạm Trú của lao động nước ngoài thực hiện như thế nào
  • 03:43:42 - 14/11/2019
  • 5

  Thủ tục thu hồi Thẻ Tạm Trú của lao động nước ngoài thực hiện như thế nào

  <div style="text-align: justify;"> Từ khi gia nhập WTO, cánh cửa của nền kinh tế Việt Nam luôn rộng mở để chào đón những làn sóng đầu tư cũng như lao động nước ngoài vào Việt Nam. Thị trường lao động luôn có nhiều thay đổi nên tình trạng lao động nước ngoài tại Việt Nam nghỉ việc cũng diễn ra không ít. Lúc này, các doanh nghiệp phải thực hiện thu hồi thẻ tạm trú của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.</div> <div> &nbsp;</div>

 • Dịch vụ Thẻ Tạm Trú cho chủ đầu tư, thân nhân và chuyên gia người nước ngoài
  • 02:52:33 - 14/11/2019
  • 5

  Dịch vụ Thẻ Tạm Trú cho chủ đầu tư, thân nhân và chuyên gia người nước ngoài

  <div style="text-align: justify;"> Chủ đầu tư, thân nhân và chuyên gia người nước ngoài là những đối tượng thường xuyên nhập cảnh và lưu trú lâu dài tại Việt Nam. Dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam theo diện thăm thân, đầu tư hoặc là chuyên gia nhanh gọn, đơn giản của Visa Đất Việt là lựa chọn của đông đảo khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lao động làm việc tại Việt Nam.</div> <div> &nbsp;</div>

 • Công văn bảo lãnh cho người nước ngoài tạm trú và những điều cần biết
  • 04:00:21 - 12/11/2019
  • 5

  Công văn bảo lãnh cho người nước ngoài tạm trú và những điều cần biết

  <div style="text-align: justify;"> Đối với trường hợp người nước ngoài muốn tạm trú tại Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc là phải có công văn bảo lãnh tạm trú tại Việt Nam. Khi được cấp công văn bảo lãnh cho người nước ngoài tạm trú, người nước ngoài sẽ được phép dán visa nhập cảnh, tạm trú tại Việt Nam với những mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân, công tác, ...</div>

 • Hướng dẫn thủ tục làm Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam
  • 03:17:49 - 12/11/2019
  • 5

  Hướng dẫn thủ tục làm Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

  <div style="text-align: justify;"> Trong những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng của du khách nước ngoài cho các hoạt động du lịch, thăm thân, công tác, ... Tương ứng với đó, người nước ngoài phải xin loại visa với mục đích phù hợp như visa du lịch, visa thăm thân, visa công tác,... để được lưu trú hợp pháp tại Việt Nam. Thủ tục làm visa cho người nước ngoài cũng không quá phức tạp. Theo dõi bài viết dưới đây để hoàn tất thủ tục xin visa nhanh chóng, chính xác.</div>

 • Chi tiết thủ tục gia hạn Visa Trung Quốc đơn giản, nhanh chóng
  • 02:35:40 - 12/11/2019
  • 6

  Chi tiết thủ tục gia hạn Visa Trung Quốc đơn giản, nhanh chóng

  <div style="text-align: justify;"> Quốc gia láng giềng Trung Quốc luôn là một trong những điểm đến hàng đầu mà người Việt lựa chọn để du lịch, học tập hay lao động. Nếu muốn ở lâu hơn tại quốc gia này bạn cần phải gia hạn visa Trung Quốc để được lưu trú hợp pháp. Những thông tin dưới đây sẽ là trợ giúp đắc lực để bạn thực hiện gia hạn visa Trung Quốc thành công.</div>

Visadatviet chuyen làm the visa, tam tru
5 (95%) 85 votes